از دستاوردها و افتخارات شرکت همارا می توان به اختصار به موارد زیر اشاره کرد

  • سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008 و ISO/TS 16949 : 2009
  • انتخاب به عنوان واحد صنعتی نمونه از سوی سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران
  • انتخاب مدیر عامل به عنوان کارآفرین نمونه از سوی اداره تعاون، کار و امور اجتمایی
  • کسب مقام دوم در حوزه تحویل به موقع در آیین نکوداشت برترین های خودروسازی سایپا
  • تقدیرنامه از سازمان بهزیستی استان تهران جهت جذب نیروهای بهزیستی
  • ايزو تاریخ اخذ: 9 خرداد 1395
  • گواهينامه CE تاریخ اخذ: 8 اردیبهشت 1395
  • سیستم مدیریت کیفیت تاریخ اخذ: 1 بهمن 1393