شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

با عنایت الهی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی با پیام لوازم خانگی ایرانی را خوب بشناسیم  از تاریخ 95/09/04 به مدت 4 روز برگزار می گردد.
وعده دیدار: 4 لغایت 7 آذر ماه
ساعت بازدید: 9 صبح الی 17 بعدازظهر
مکان: بزرگراه چمران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
سالن 41 غرفه 30

1 آذر ماه 1395
1424 بازدید